USTALAR

Yaş:
32
Şehir/İlçe:
Konya / Meram
E-Posta:
ftmseyma@gmail.com

Konya'da doğdu. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk-İslam Sanatları Bilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini "Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde Bulunan Bulut Tasarımlı Cildler" başlıklı tez çalışmasıyla 2014 yılında tamamladı ve Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı bilim dalında başladığı Doktora eğitimine Selçuklu ve Beylikler üslûbu cildleri üzerine yaptığı araştırmalarıyla halen devam etmektedir. 2009 yılından bu yana Destegül Güzel Sanatlar Merkezi’nde Ersan PERÇEM’den Tezhip Sanatı, 2012-2016 yılları arasında Selçuklu Cild Sanatı Mütehassısı Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN’dan Cild San’atı dersleri alan Boydak, 2016 yılından bu yana İslam Seçen Cild Atölyesi'nde Betül Oral'dan Klâsik Türk Cild San’atı derslerine devam etmektedir.