USTALAR

Şehir/İlçe:
İstanbul / Beşiktaş
Adres:
TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar) Klasik Türk Sanatları Merkezi, Palanga Cad. No:57 Yıldız Şale
Köşkü - Beşiktaş - İstanbul
Telefon:
0212 258 27 91
E-Posta:
gulcinanmac@gmail.com
Web:
http://gulcinanmac.com

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü mezunudur. Kadir Has Üniversitesi
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programını “Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın
Korunması” konulu teziyle tamamladı. Cahide Keskiner’le tezhip ve minyatür çalışmaları yapan
Anmaç, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Kursunu bitirdi. Minyatür
çalışmalarına Nusret Çolpan’la devam eden Anmaç, 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından
tezhip ve minyatür dallarında “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ile Geleneksel Türk El
Sanatları Sanatkârı” onayını aldı. Yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla sergiye ve uluslararası sanat
festivallerine katıldı, eserleri elliden fazla kitapta basıldı. Çeşitli dergi, kitap, berat, broşür, ödül, takı,
obje, çini, büyük ebatlı duvar çini pano, animasyon, belgesel projeleri için minyatür çalışmalarıyla
desen tasarımları yapan Anmaç, bu alandaki  çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir. Tunus’ta
“12ème Rencontre des Plasticiennses Autodidact”  Organizasyonu Onur Ödülü ile minyatür dalında
“ESKADER” Derneği Kültür ve Sanat Ödülünün sahibidir. Sanatçı, hâlen TBMM Milli Saraylar Klasik
Türk Sanatları Merkezi, Üsküdar Belediyesi Balaban Tekkesi Kültür Evi, Bahariye Sanat Atölyeleri, TDV
KAGEM ile Albaraka Sanat Akademisi’nde minyatür sanatı eğitimi vermekte ve kendi atölyesinde
sanat çalışmalarını yürütmektedir. Filiz Demirbaşer, Berrin Gayhan, Remziye Pelit, Zeliha Serap Kara,
Rabiye Kıranoğlu, Pınar Erol, Hülya Yaatası, Asiye Atıcı, Funda Çöllü, Şermin Yılmaz, Havva Önalan,
Özge Atınç, Deniz Çakır, Merve Bilgili, Solmaz Selçuk, Anmaç’ın yetiştirdiği öğrencilerinden birkaçıdır.