KALİGRAFİ

Yunanca “güzel yazmak” anlamına gelen kaligrafi, harfleri belirli kurallara göre estetik bir şekilde dizerek, kâğıt, karton, vb. yüzeylere kalem veya fırça ile güzel yazı yazma sanatıdır. Sanatın icracılarına “kaligraf” denir.

En erken güzel yazı örnekleri M.Ö. 3 bin içinde Mısır’da görülür. Çeşitli kültürlerde, farklı yazı türlerinin işlevsel ve sanatsal kullanımına rastlanır. İşlevsel olan okuması ve yazması kolay olan karakterlere sahipken, sanatsal olan yazılar estetik kaygılar gözetilerek tasarlanır. 16. ve 17. yüzyıllarda Batı’da hem dekoratif hem de işlevsel nitelikte yazı gelişir ve çeşitlenir. Uzakdoğu’da ise kaligrafi resim sanatının özü olarak kabul edilir. Batı’da 19. yüzyılda güzel yazı yazma sanatı canlandırılır ve sanat yeniden gündeme getirilir.