USTALAR

Yaş:
48
Şehir/İlçe:
Kocaeli
Adres:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Konservatuvarı
Telefon:
0537 328 87 96
E-Posta:
hat_aydemir@hotmail.com
Web:
https://hattatabdullahaydemir.wordpress.com/

 

Abdullah Aydemir, 1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksek Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1996 yılında Abdulhâdi Erol Dözmez’den hüsnühat, 1996 - 2001 yılları arasında Celalettin Karadaş’tan tezhip dersleri aldı. 2001 yılından itibaren Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesinde hüsnühat meşkine devam eden Aydemir, 2007 yılında A. Erol Dönmez’den sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. 2004 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Konservatuarında tezhip, 2005 yılından beri İSMEK’te hüsnühat dersleri veren Aydemir, 2007 yılından bu yana Hattat Hüseyin Kutlu’nun ihtisas derslerine devam etmekte ve A. Erol Dönmez’in asistanlığını yapmaktadır. Birçok karma sergiye katılan sanatçı, yazılarında imza olarak “Abdulhay” mahlasını kullanmaktadır.